• Στο Εργαστήριο έχει εκπονηθεί ή/και εκπονείται, μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, ένας μεγάλος αριθμός χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται παρακάτω: 

  Xρηματοδοτούμενη έρευνα μετά το 2003

  Τίτλος

  Συμπληρωματική έρευνα έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων Χαλκιδικής - Φράγμα Ολύνθίου / Supplemental Research for Water Development Plants in Chalkidiki - Olynthios Dam

  Επ. Υπεύθυνος:

  Δ. Καραμούζης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

  Τίτλος

  Έρευνα υδρολογικής κατάστασης Νομού Πιερίας

  Επ. Υπεύθυνος:

  Χ. Μπαμπατζιμόπουλος

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας

  Τίτλος

  Εξοικονόμηση αρδευτικού νερού μέσω ορθολογικού προγραμματισμού των αρδεύσεων

  Επ. Υπεύθυνος:

  Χ. Μπαμπατζιμόπουλος, Α. Πανώρας

  Φορέας Χρηματοδότησης

  ΥΠΕΠΘ / ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας Ι

  Τίτλος

  Integrated water resources management, development and comparison of common transnational methodologies to combat drought in the MEDOCC regions

  Επ. Υπεύθυνος:

  Χ. Μπαμπατζιμόπουλος

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Interreg III / B MEDOCC (75%)

  National Public Funds (25%)

  Τίτλος

  Networking Perspectives of Transnational Co-operation and Participatory Planning for Integrated Water Resources Management through the promotion of new forms of Spatial Governance

  Επ. Υπεύθυνος:

  Ε. Αναστασιάδου – Παρθενίου

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Interreg III / B CADSES (75%)

  National Public Funds (25%)

  Τίτλος

  New Forms of Territorial Governance for the Promotion of Landscape Policies in the Field of Water Resources Management at Water Territories

  Επ. Υπεύθυνος:

  Ε. Αναστασιάδου - Παρθενίου

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Interreg III / B ArchiMed (75%)

  National Public Funds (25%)

  Τίτλος

  Διαχείριση νερού και αζώτου σε ορυζώνα για εξοικονόμηση νερού και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος

  Επ. Υπεύθυνος:

  Β. Αντωνόπουλος

  Φορέας Χρηματοδότησης

  ΥΠΕΠΘ / ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας Ι I

  Τίτλος

  Βέλτιστη διαχείριση του νερού ταμιευτήρων για αρδευτικούς σκοπούς

  Επ. Υπεύθυνος:

  Δ. Παπαμιχαήλ

  Φορέας Χρηματοδότησης

  ΥΠΕΠΘ / ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας ΙΙ


  Xρηματοδοτούμενη έρευνα μέχρι το 2003 

  Τίτλος

  Κατάρτιση και ρύθμιση μαθηματικού μοντέλου πεδιάδας Πιερίας

  Επ. Υπεύθυνοι

  Γ. Τερζίδης, Χ. Μπαμπατζιμόπουλος

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Υπουργείο Γεωργίας

  Τίτλος

  Αναρρύθμιση μαθηματικού μοντέλου πεδιάδας Πιερίας

  Επ. Υπεύθυνοι

  Γ. Τερζίδης, Χ. Μπαμπατζιμόπουλος

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Υπουργείο Γεωργίας

  Τίτλος

  Προσδιορισμός των αρδεύσεων με χρήση μαθηματικών μοντέλων

  Επ. Υπεύθυνος:

  Χ. Μπαμπατζιμόπουλος

  Φορέας Χρηματοδότησης

  ΓΓΕΤ

  Τίτλος

  Μελέτη κίνησης του νερού στην ακόρεστη ζώνη του εδάφους

  Επ. Υπεύθυνος:

  Χ. Μπαμπατζιμόπουλος

  Φορέας Χρηματοδότησης

  ΥΠΕΠΘ, ΣΑΕ

  Τίτλος

  Εφαρμογή της πληροφορικής στη μελέτη του υδατικού ισοζυγίου ενός αγρού ζαχαροτεύτλων

  Επ. Υπεύθυνοι

  Χ. Μπαμπατζιμόπουλος, Α. Πανώρας

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

  Τίτλος

  Αναδιάρθρωση και ενίσχυση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

  Επ. Υπεύθυνος:

  Χ. Μπαμπατζιμόπουλος

  Φορέας Χρηματοδότησης

  ΥΠΕΠΘ, 1ο ΕΠΕΑΕΚ

  Τίτλος

  Διαχείριση Υδατικών Πόρων Υδρολογικής Λεκάνης Ολύνθιου Χαλκιδικής/ Water resources management of the Olynthios (Chalkidiki) catchment

  Επ. Υπεύθυνος:

  Δ. Καραμούζης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

  Τίτλος

  Προσδιορισμός Υδατικού Ισοζυγίου Υδρολογικής - Υδρογεωλογικής Λεκάνης Κοκκινόλακκα Ν. Χαλκιδικής/ Water balance determination of the Kokkinolakkas (Chalkidiki), hydrological - hydrogeological catchment

  Επ. Υπεύθυνος:

  Δ. Καραμούζης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Τ.V.X. Hellas A.E.

  Τίτλος

  Έρευνα Εκτροπής Επιφανειακών Νερών στην Περιοχή των Μεταλλείων Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών/ Investigation of surface water diversion from the areas of Mavres Petres and Madem Lakkos mines

  Επ. Υπεύθυνος:

  Δ. Καραμούζης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Τ.V.X. Hellas A.E.

  Τίτλος

  Αντιπλημμυρικός Υδρολογικός Σχεδιασμός Δημοτικού Διαμερίσματος Ολυμπιάδας Ν. Χαλκιδικής/ Hydrologic determination of floods for the design of antiflood protection structures in Olympias (Chalkidiki) area

  Επ. Υπεύθυνος:

  Δ. Καραμούζης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Δήμος Σταγίρων και Ακάνθου

  Τίτλος

  Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Πραγματογνωμοσύνη που Διεξάγεται Σχετικά με τις Πλημμύρες του Οκτωβρίου 2000 στην Περιοχή Ολυμπιάδας/ Consulting for floods of October 2000 in Olympias (Chalkidiki) region

  Επ. Υπεύθυνος:

  Δ. Καραμούζης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Τ.V.X. Hellas A.E.

  Τίτλος

  Φράγμα ανάσχεσης ροής και συγκράτησης φερτών υλών χειμάρρου Σημάντρων – Πορταριάς Ν. Χαλκιδικής/Detention dam for flood runoff retarding and sediment restraining at Simandra-Portaria (Chalkidiki) stream

  Επ. Υπεύθυνος:

  Δ. Καραμούζης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

  Τίτλος

  Έρευνα Εκτίμησης Υδατικού Ισοζυγίου Λεκανών Απορροής Περιοχών Βορείου Ελλάδος

  Επ. Υπεύθυνος:

  Γ. Τερζίδης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Υπουργείο Γεωργίας

  Τίτλος

  Έρευνα Αντιμετώπισης Προβλημάτων Στράγγισης με Ορθολογική Ισαποχή και Χρήση Πληροφορικής στα Εγγειοβελτιωτικά Έργα της Χώρας

  Επ. Υπεύθυνος:

  Γ. Τερζίδης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Υπουργείο Γεωργίας

  Τίτλος

  Μαθηματικό Μοντέλο Υπόγειων Υδάτων Αξιού

  Επ. Υπεύθυνος:

  Γ. Τερζίδης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Υπουργείο Γεωργίας

  Τίτλος

  Πειραματική εφαρμογή νεότερων μεθόδων άρδευσης

  Επ. Υπεύθυνος:

  Ζ. Παπαζαφειρίου

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Υπουργείο Γεωργίας

  Τίτλος

  Έρευνα για την επιλογή αρδευτικών συστημάτων και οργάνωσης αρδεύσεων

  Επ. Υπεύθυνος:

  Ζ. Παπαζαφειρίου

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Υπουργείο Γεωργίας

  Τίτλος

  Μελέτη της δυναμικής του νερού και του αζώτου στο έδαφος κατά την εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης και επεξεργασμένων λυμάτων με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων

  Επ. Υπεύθυνος:

  Β. Αντωνόπουλος

  Φορέας Χρηματοδότησης

  ΓΓΕΤ

  Τίτλος

  Στράγγιση βαρέων εδαφών που καλλιεργούνται με ζαχαρότευτλα στη βόρεια περιοχή του ποταμού Άρδα (Ν. Έβρου)

  Επ. Υπεύθυνος:

  Θ. Ζήσης

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

  Τίτλος

  Απώλειες ενέργειας και διάβρωση πυθμένα κατάντη μιας ελεύθερης εκροής νερού

  Επ. Υπεύθυνος:

  Σ. Παπουτσή-Ψυχουδάκη

  Φορέας Χρηματοδότησης

  ΓΓΕΤ

  Τίτλος

  Έρευνα Αντιμετώπισης και Αξιοποίησης των Υδατικών Προβλημάτων του Ορεινού Όγκου του Χορτιάτη

  Επ. Υπεύθυνος:

  Δ. Παπαμιχαήλ

  Φορέας Χρηματοδότησης

  Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης

   

Φωτογραφίες

Meteo Stations

 • Live Meteo Station

  The project MEDDMAN is a transnational approach in the field of drought and water management involving competent national authorities, leading research institutes and regional authorities.