Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές

2

Αναπληρωτές Καθηγητές

2

Επίκουροι Καθηγητές

0

Λέκτορες

0

Σύνολο

4

Λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό
Σύνολο 3
 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 ΚαθΔημήτρης Παπαμιχαήλ
Τηλ. +30 2310 998755,
E-mail: 
papamich@agro.auth.gr

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ομοτ. Καθ. Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος

Ομοτ. Καθ. Γεώργιος Τερζίδης
Tel. +30 2310 998751

Ομοτ. Καθ. Ζαφείριος Παπαζαφειρίου +

Μέλη ΔΕΠ

Καθ. Βασίλης Αντωνόπουλος
Τηλ. +30 2310 998745
E-mail: vasanton@agro.auth.gr

Αν. Καθ. Πανταζής Γεωργίου
Τηλ. +30 2310 998752, 
E-mail: 
pantaz@agro.auth.gr

Αν. Καθ. Δημήτριος Κ. Καρπούζος
Τηλ. +30 2310 998707 ,
E-mail: 
dimkarp@agro.auth.gr

 

Ομοτ. Καθ. Ευαγγελία Αναστασιάδου-Παρθενίου
Tel. +30 2310 998735, 
E-mail: 
partheni@agro.auth.gr

 

Ομοτ. ΚαθΘωμάς Σ. Ζήσης
Τηλ. +30 2310 998754, 
E-mail: 
zissis@agro.auth.gr

Ομοτ. Καθ. Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος 
Tel +30 2310 998724, 
E-mail: babajim@agro.auth.gr

 

 

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Δρ. Σοφία Καβαλιεράτου
Τηλ. +30 2310 998732, 
E-mail: 
kavalier@agro.auth.gr

Δρ. Χάρης Γεωργούσης
Τηλ. +30 2310 998713, 
E-mail: 
harisg@agro.auth.gr

Δημήτρης Καλαμπίδης
Τηλ. +30 2310 998763, 
E-mail: 
dkalampi@agro.auth.gr