• Το Εργαστήριο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο (ETNET21 : ENVIRONMENT-WATER). Το δίκτυο αυτό αντιπροσωπεύεται σε 26 χώρες από 71 Ινστιτούτα ή Οργανισμούς, συμπεριλαμβάνοντας 108 Τμήματα ή Εργαστήρια.

     

Φωτογραφίες

Meteo Stations

  • Live Meteo Station

    The project MEDDMAN is a transnational approach in the field of drought and water management involving competent national authorities, leading research institutes and regional authorities.