• ·            Αναστασιάδου-Παρθενίου, Ε. και Τερζίδης, Γ. “Αντιπλημμυρική Προστασία Ολυμπιάδας Ν. Χαλκιδικής”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2001.
  ·            Αντωνόπουλος, Β. “Διερεύνηση των Δυνατοτήτων για τη Διάθεση των Επεξεργασμένων Λυμάτων του Σταθμού Πολυγύρου στο Ρέμα του Ολύνθιου και για την Άρδευση Γεωργικών Εκτάσεων”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1998.
  ·            Αντωνόπουλος, Β. “Διερεύνηση της Διαμόρφωσης της Ποιότητας του Νερού του Ρέματος Πετρένια λόγω της Διάθεσης των Επεξεργασμένων Λυμάτων του Γοματίου Χαλκιδικής”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.
  ·            Αντωνόπουλος, Β. “Διαστασιολόγηση και Προκοστολόγηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με Τεχνητούς Υγροτόπους Αρναίας Χαλκιδικής”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2001.
  ·            Αντωνόπουλος, Β. “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Προέγκριση Χωροθέτησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με Τεχνητούς Υγροτόπους Αρναίας Χαλκιδικής”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2001.
  ·            Αντωνόπουλος, Β. “Διαστασιολόγηση και Προκοστολόγηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με Τεχνητούς Υγροτόπους των Δ.Δ. Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου του Δ. Αρναίας Χαλκιδικής”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2002.
  ·           Αντωνόπουλος, Β. “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Προέγκριση Χωροθέτησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με Τεχνητούς Υγροτόπους των Δ.Δ. Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου του Δ .Αρναίας Χαλκιδικής”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2002.
  ·           Αντωνόπουλος, Β. και Βλαδενίδου, Ε. “Διαστασιολόγηση και Προκοστολόγηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με Τεχνητούς Υγροτόπους Μεγάλης Παναγιάς Χαλκιδικής”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.
  ·          Αντωνόπουλος, Β. και Βλαδενίδου, Ε. “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Προέγκριση Χωροθέτησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων με Τεχνητούς Υγροτόπους Μεγάλης Παναγιάς, Χαλκιδικής”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.
  ·         Αντωνόπουλος, Β. και Πανώρας, Α. “Διερεύνηση Δυνατότητας Επαναχρησιμοποίησης των Επεξεργασμένων Λυμάτων της Νέας Καλλικράτειας στην Άρδευση Γεωργικών Εκτάσεων”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.
  ·         Ζήσης, Θ. και Καλαϊτζίδου-Πάϊκου, Ν. “Τεχνητός Εμπλουτισμός Υδροφορέων και Προστασία Υφαλμύρωσης”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1998.
  ·         Ζήσης, Θ. και Καλαϊτζίδου-Πάϊκου, Ν. “Τεχνητός Εμπλουτισμός Υδροφορέα Πεδινής Λεκάνης Χαβρία”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.
  ·         Καραμούζης, Δ. “Χωροθέτηση και Προκαταρκτική Διερεύνηση Φράγματος Πετρένια Γοματίου Χαλκιδικής (Σχεδιασμός Σταθμού Υδρομετρήσεων)”, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.
  ·         Καραμούζης, Δ. και Παρισόπουλος, Γ. “Χωροθέτηση και Προκαταρκτική Διερεύνηση Λιμνοδεξαμενών Ολυνθίου Ν. Χαλκιδικής“, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1997.
  ·         Καραμούζης, Δ. και Παρισόπουλος, Γ. “Χωροθέτηση και Προκαταρκτική Διερεύνηση Λιμνοδεξαμενής Κασσανδρινού Ν. Χαλκιδικής”, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παπαμιχαήλ, Δ. και Γεωργίου, Π. “Διαχείριση του νερού των ταμιευτήρων Ολυνθίου, Χαβρία και Πετρένια Χαλκιδικής: Διαχείριση του νερού των ταμιευτήρων Ολυνθίου, Χαβρία και Πετρένια για αρδεύσεις“, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2002.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ. και Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. “Χωροθέτηση και Προκαταρκτική Διερεύνηση Φράγματος Πετρένια Γοματίου Χαλκιδικής“, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1999.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ., Μέρτζιου, Ε. και Σαπουντζάκης, Γ. “Φράγμα Πετρένια Ν. Χαλκιδικής: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Προέγκριση Χωροθέτηση”, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ., Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Βαφειάδης, Π. “Λιμνοδεξαμενές Ολυνθίου Ν. Χαλκιδικής: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προέγκριση Χωροθέτησης“, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1997.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ., Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Βαφειάδης, Π. “Χωροθέτηση και Προκαταρκτική Διερεύνηση Φράγματος Καβουρόλακκα Νομού Χαλκιδικής“, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1998.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ., Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Γεωργίου, Π.Ε. “Χωροθέτηση και Προκαταρκτική Διερεύνηση Φράγματος Καπρινίκιας Ορμύλιας Χαλκιδικής“, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2001.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ., Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Γεωργίου, Π.Ε. “Χωροθέτηση και Προκαταρκτική Διερεύνηση Φράγματος Βατόνια (Ολυνθίου) Χαλκιδικής“, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2001.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ., Παπαμιχαήλ, Δ., Αναστασιάδου-Παρθενίου, Ε., Ζήσης, Θ. και Γεωργίου, Π.Ε. “ Έργο Πορταριάς: Αντιπλημμυρικό, Προστασίας από Ρύπανση της Θάλασσας και Τεχνητής Επαναπλήρωσης Υδροφορέων”, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ., Παπαμιχαήλ, Δ.Μ., Παπουτσή-Ψυχουδάκη, Σ., Γεωργίου, Π.Ε. και Τρανός, Μ. “Χωροθέτηση και Προκαταρκτική Διερεύνηση Φράγματος Ν. Πλαγίων Χαλκιδικής (Αντιπλημμυρικό, Προστασίας από Ρύπανση της Θάλασσας, Ταμίευσης Νερού) “, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2001.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ., Παπαμιχαήλ, Δ.Μ., Παπουτσή-Ψυχουδάκη, Σ., Γεωργίου, Π.Ε. και Τρανός, Μ. “Χωροθέτηση και Προκαταρκτική Διερεύνηση Φράγματος Ν. Τρίγλιας Χαλκιδικής (Αντιπλημμυρικό, Προστασίας από Ρύπανση της Θάλασσας, Ταμίευσης Νερού) “, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2001.
  ·         Καραμούζης, Δ., Παρισόπουλος, Γ., Σαπουντζάκης, Γ., Παπαμιχαήλ, Δ.Μ., Παπαγιαννοπούλου, Α. και Ιακωβίδου, Ε. “Λιμνοδεξαμενή Μ. Παναγιάς Ν. Χαλκιδικής: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προέγκρισης Χωροθέτησης“, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1999.
  ·         Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., Καραμούζης, Δ. και Καβαλιεράτου, Σ. “Πληθυσμιακή Εξέλιξη Νομού Χαλκιδικής”, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2001.
  ·         Μπαμπατζιμόπουλος, Χ., Καραμούζης, Δ. και Καβαλιεράτου, Σ. “Διαχείριση του νερού των ταμιευτήρων Ολυνθίου, Χαβρία και Πετρένια Χαλκιδικής: Υδατικές ανάγκες ύδρευσης και διαστασιολόγηση αγωγών μεταφοράς νερού“, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2002.
  ·         Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. “Υδρολογία Λεκάνης Απορροής Ολυνθίου“, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1998.
  ·         Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Γεωργίου, Π.Ε. “Εκτίμηση της Ραγδαιότητας και των Πλημμυρογραφημάτων της Βροχόπτωσης της 7-8 Οκτωβρίου 2000 στην Πληγείσα Περιοχή της Μεγάλης Παναγιάς“, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.
  ·         Παπαμιχαήλ, Δ. και Γεωργίου, Π. “Αντιπλημμυρικός Υδρολογικός Σχεδιασμός Δ.Δ. Ολυμπιάδας Ν. Χαλκιδικής: Υδρολογική Διερεύνηση”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2001.

  ·        Τερζίδης, Γ. και Αναστασιάδου-Παρθενίου, Ε. “Σχεδιασμός και Διαστασιολόγηση Αγωγού Ομβρίων Υδάτων Μεγάλης Παναγιάς Ν. Χαλκιδικής”, Επ. υπεύθυνος: Δ. Καραμούζης, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 2000.

Φωτογραφίες

Meteo Stations

 • Live Meteo Station

  The project MEDDMAN is a transnational approach in the field of drought and water management involving competent national authorities, leading research institutes and regional authorities.