• Το διδακτικό προσωπικό του Εργαστηρίου καλύπτει το εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος Γεωπονίας στις περιοχές γενικής και γεωργικής υδραυλικής, αρδεύσεων, στραγγίσεων, εγγειοβελτιωτικών έργων, υδραυλικής ποταμών, υδρολογίας επιφανειακών και υπόγειων νερών, ποιότητας νερού, ρύπανσης νερού - εδάφους, διαχείρισης και προστασίας υδατικών πόρων και υγροβιότοπων, φυσικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και μαθηματικών μοντέλων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Επίσης καλύπτει και τις ανάγκες των εφαρμοσμένων μαθηματικών και πληροφορικής στη Γεωπονία. Το διδακτικό προσωπικό του Εργαστηρίου συμμετέχει στη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: "Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος" (Soil, Water, Energy Resources and Agricultural Environment Management).
     

Φωτογραφίες

Meteo Stations

  • Live Meteo Station

    The project MEDDMAN is a transnational approach in the field of drought and water management involving competent national authorities, leading research institutes and regional authorities.