• 1. ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΟΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΚΟΙΤΗΣ", 1952

  2. VAN LONG, NGO, "Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΗΘΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ", 1974, Επιβλέπων Καθηγητής Γ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ

  3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, "ΣΧΕΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΙΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΕΙΣ ΠΕΔΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ", 1974, Επιβλέπων Καθηγητής Γ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ

  4. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, "ΑΣΤΑΘΗΣ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ”, 1980, Επιβλέπων Καθηγητής Γ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ

  5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ", 1984, Επιβλέπων Καθηγητής Γ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ

  6. ΖΗΣΗΣ ΘΩΜΑΣ, "ΑΣΤΑΘΗΣ ΡΟΗ ΣΕ ΚΑΡΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ", 1987, Επιβλέπων Καθηγητής Γ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ

  7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, "ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ", 1988

  8. ΠΑΝΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, "ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΑΥΛΑΚΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ", 1988, Επιβλέπων Καθηγητής Ζ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

  9. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, "ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ", 1989, Επιβλέπων Καθηγητής Ζ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ)

  10. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ-ΠΑΪΚΟΥ ΝΙΚΗ, "ΑΣΤΑΘΗΣ ΡΟΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ", 1989, Επιβλέπων Καθηγητής Γ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ

  11. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, "ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ", 1992, Επιβλέπων Καθηγητής Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - Ζ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

  12. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, "ΑΣΤΑΘΗΣ ΡΟΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΕΚΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΒΑΘΜΟ", 2000, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ (Επιβλέπουσα), Γ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΨΥΧΟΥΔΑΚΗ

  13. RAKHSHANI ALIASGHAR, "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ GHALGHACHI ΤΟΥ IRAN", 2000, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ (Επιβλέπων), Γ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Χ. ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

  14. ΤΕΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ, "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ", 2001, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Θ. ΖΗΣΗΣ (Επιβλέπων), Γ.ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Δ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

  15. ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, «ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΕΔΡΑΣΜΕΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ», 2004, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ.ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΨΥΧΟΥΔΑΚΗ (Επιβλέπουσα), Γ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ, Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ

  16. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ, «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ’, 2004, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ (Επιβλέπων), Δ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ, Χ. ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

  17. ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», 2005, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ (Επιβλέπων), Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

  18. ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, «ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ», 2005, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Θ.ΖΗΣΗΣ (Επιβλέπων), Δ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ, Ν. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ-ΠΑΪΚΟΥ

  19. RAHIL MAHMOUD, «ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», 2006, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ.ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ (Επιβλέπων), Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

  20. ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ, «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗΣ Ή ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΡΟΗΣ», 2006, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Θ.ΖΗΣΗΣ (Επιβλέπων), Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, Δ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

  21. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ», 2007, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Χ.ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ (Επιβλέπων), Θ. ΖΗΣΗΣ, Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

  22. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ, «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS», 2007, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Χ.ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ (Επιβλέπων), Θ.ΖΗΣΗΣ, Δ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

  23. ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ", 2009, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Επιβλέπων), Δ.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Χ.ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

  24. ΚΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, "ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ", 2009, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ-ΨΥΧΟΥΔΑΚΗ (Επιβλέπουσα), Χ. ΝΙΚΗΤΑ-ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ

  25. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ”ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ”2010,Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Θ. ΖΗΣΗΣ (Επιβλέπων), Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ

  26. ΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», 2010, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Ε. ΜΠΑΛΤΑΣ (Επιβλέπων), Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΑΙΚ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΕΛΗ

  27. ΑΣΧΟΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ», 2012, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Επιβλέπων), Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Α. ΠΑΥΛΑΤΟΥ-ΒΕ

  28. ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΩΣΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΡΟΥ», 2014, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Επιβλέπων), Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Α. ΠΑΥΛΑΤΟΥ-ΒΕ

  29. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ, «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΟΡΕΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ», 2015, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Β. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Επιβλέπων), Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

  30. ΚΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, "ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΑΚΤΙΝΩΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ", 2015, Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ (Επιβλέπων), Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ. ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ

Φωτογραφίες

Meteo Stations

 • Live Meteo Station

  The project MEDDMAN is a transnational approach in the field of drought and water management involving competent national authorities, leading research institutes and regional authorities.